Zgodnie z postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku (Uchwała nr 2/2023 z dn. 22 maja 2023 r.), a następnie z decyzją Prezesa PAN, na podstawie rekomendacji Komisji oceniających zgłoszone prace, LAUREATAMI oraz WYRÓŻNIONYMI w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2022 r. zostają:

I. w zakresie nauk humanistycznych i społecznych:

dr Marcin Sumowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Nagroda za publikację:

Duchowni i mieszczanie. Kler niższy w społeczeństwie późnośredniowiecznych miast pruskich. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022

dr Sylwia Dobkowska (Uniwersytet Gdański) - Wyróżnienie za publikację:

Performance of Absence in Theatre, Performance and Visual Art. Routledge, 2022

mgr inż. Sabina Szymczak (Politechnika Gdańska) - Wyróżnienie za publikację:

Global value chains and labour markets – simultaneous analysis of wages and employment. Economic Systems Research 2022, Vol. 34, No. 1

II. w zakresie nauk biologicznych i rolniczych:

dr Anna Karłowicz (Uniwersytet Gdański - Gdański Uniwersytet Medyczny) - Nagroda za publikację:

In vitro reconstitution reveals a key role of human mitochondrial EXOG in RNA primer processing. Nucleic Acids Research 2022, Vol. 50, No. 14

mgr inż. Natalia Maciejewska (Politechnika Gdańska) - Wyróżnienie za publikację:

Teloxantron inhibits the processivity of telomerase with preferential DNA damage on telomeres. Cell Death and Disease 13 (2022)

dr Anna Stanicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Wyróżnienie za publikację:

Thinking “outside the box”: The effect of nontarget snails in the aquatic community on mollusc-borne diseases. Science of the Total Environment 845 (2022)

III. w zakresie nauk ścisłych i o Ziemi:

dr Katarzyna Siudzińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Nagroda za publikację:

All classes of informationally complete symmetric measurements in finite dimensions. Physical Review A 105 (2022)

dr inż. Damian Głowienka (Politechnika Gdańska) - Wyróżnienie za publikację:

Light Intensity Analysis of Photovoltaic Parameters for Perovskite Solar Cells. Advanced Materials 34 (2022)

dr Maciej K. Mańko (Uniwersytet Gdański) - Wyróżnienie za publikację:

Atlantification alters the reproduction of jellyfish Aglantha digitale in the European Arctic. Limnology and Oceanography 67 (2022)

IV. w zakresie nauk technicznych:

dr inż. Marek Hubert Zienkiewicz (Politechnika Gdańska) - Naroda za publikację:

Identification of unstable reference points and estimation of displacements using squared Msplit estimation. Measurement 195 (2022)

dr inż. Paweł Górecki (Uniwersytet Morski w Gdyni) Wyróżnienie za publikację:

Electrothermal Averaged Model of a Diode–IGBT Switch for a Fast Analysis of DC–DC Converters. IEEE Transactions on Power Electronics 2022, Vol. 37, No. 11

dr inż. Monika Zielińska (Politechnika Gdańska) - Wyróżnienie za publikację:

Internal imaging of concrete fracture based on elastic waves and ultrasound computed tomography. Measurement 202 (2022)

V. w zakresie nauk medycznych:

mgr Kludia Szymczak (Uniwersytet Gdański - Gdański Uniwersytet Medyczny) - Nagroda za publikację:

Gallium Mesoporphyrin IX-Mediated Photodestruction: A Pharmacological Trojan Horse Strategy to Eliminate Multidrug-Resistant Staphylococcus Aureus. Molecular Pharmaceutics 19 (2022)

dr n. med. Karol Steckiewicz (Gdański Uniwersytet Medyczny) - Wyróżnienie za publikację:

Silver Nanoparticles as Chlorhexidine and Metronidazole Drug Delivery Platforms: Their Potential Use in Treating Periodontitis. International Journal of Nanomedicine 17 (2022)

 

Wszystkim osobom, które zgłosiły swoją pracę do tegorocznej edycji Konkursu Oddziału PAN w Gdańsku dziękujemy, życząc dalszego rozwoju i wielu sukcesów w pracy naukowej!

LAUREATOM ORAZ WYRÓŻNIONYM SKŁADAMY WYRAZY UZNANIA ORAZ SERDECZNE GRATULACJE!
 

ZGŁOSZONE DO KONKURSU PRACE OCENIAŁY KOMISJE W SKŁADZIE:

Komisja n. humanistycznych i społecznych:
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG
Prof. dr hab. Krzysztof Lewalski

Dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Komisja n. biologicznych i rolniczych:
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, członek koresp. PAN

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, członek koresp. PAN

Komisja n. ścisłych i o Ziemi:
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, członek rzecz. PAN
Dr hab. Mirosława Ostrowska, prof. IO PAN, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Józef Szudy, członek rzecz. PAN

Prof. dr hab. Marek Żukowski, członek koresp. PAN

Komisja n. technicznych:
Prof. dr hab. Jan Kiciński, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Bożena Kostek, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Henryk Krawczyk, członek koresp. PAN

Prof. dr hab. Waldemar Świdziński

Komisja n. medycznych:
Prof. dr hab. Janusz Limon, członek rzecz. PAN
Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Jacek Witkowski
 
Uroczyste wręczenie Nagród w siedzibie Centrum Infotmatycznego TASK Politechniki Gdańskiej,
14 czerwca 2023 r. (fot. Błażej Maziarz)