Zgodnie z postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku (Uchwała nr 4/2022 z dn. 20 maja 2022 r.), a następnie z decyzją Prezesa PAN, na podstawie rekomendacji Komisji oceniających zgłoszone prace, LAUREATAMI Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2021 r. zostają:
 

I. w zakresie nauk humanistycznych i społecznych:

dr Cezary Kucewicz (Uniwersytet Gdański) za publikację:

The Treatment of the War Dead in Archaic Athens: An Ancestral Custom. Bloomsbury Academic, Londyn 2021

Wyróżnienia otrzymują:
1. dr Paweł Biliński (Uniwersytet Gdański)
2. mgr Katarzyna Warska (Uniwersytet Gdański)
 

II. w zakresie nauk biologicznych i rolniczych:

mgr Hubert Wyszkowski (Uniwersytet Gdański) za publikację:

Class-specific interactions between Sis1 J-domain protein and Hsp70 chaperone potentiate disaggregation of misfolded proteins. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 118 (2021)

Wyróżnienia otrzymują:
1. mgr Magdalena Kosecka (Uniwersytet Gdański)
2. dr Szymon Smoliński (Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy)
 

III. w zakresie nauk ścisłych i o Ziemi:

dr hab. Joanna Kujawa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za publikację:

Molecular activation of fluoropolymer membranes via base piranha treatment to enhance transport and mitigate fouling – new materials for water purification. Journal of Membrane Science 624 (2021)

Wyróżnienia otrzymują:
1. dr Łukasz Janowski (Uniwersytet Morski w Gdyni)
2. dr Katarzyna Siudzińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 

IV. w zakresie nauk technicznych:

mgr inż. Mateusz Gil (Uniwersytet Morski w Gdyni) za publikację:

A concept of critical safety area applicable for an obstacle-avoidance process for manned and autonomous ships. Reliability Engineering and System Safety 214 (2021)

Wyróżnienia otrzymują:
1. mgr inż. Mohammad Malikan (Politechnika Gdańska) 
2. mgr inż. Erwin Wojtczak (Politechnika Gdańska) 
 

V. w zakresie nauk medycznych:

dr Aleksandra Rapacka-Zdończyk (Gdański Uniwersytet Medyczny) za publikację:

Can Gram-Negative Bacteria Develop Resistance to Antimicrobial Blue Light Treatment? International Journal of Molecular Sciences 22 (2021)

Wyróżnienia otrzymują:
1. lek. med. Kacper Marunowski (Gdański Uniwersytet Medyczny)
2. mgr Kornelia Sałaga-Zaleska (Gdański Uniwersytet Medyczny)
 

Wszystkim osobom, które zgłosiły swoją pracę do tegorocznej edycji Konkursu Oddziału PAN w Gdańsku dziękujemy, życząc dalszego rozwoju i wielu sukcesów w pracy naukowej!

LAUREATOM ORAZ WYRÓŻNIONYM SKŁADAMY WYRAZY UZNANIA ORAZ SERDECZNE GRATULACJE!
 

ZGŁOSZONE DO KONKURSU PRACE OCENIAŁY KOMISJE W SKŁADZIE:

Komisja n. humanistycznych i społecznych:
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG
Dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG
Dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. UG

Komisja n. biologicznych i rolniczych:
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, członek koresp. PAN

Prof. dr hab. Marcin Węsławski

Komisja n. ścisłych i o Ziemi:
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, członek rzecz. PAN
Dr hab. Mirosława Ostrowska, prof. IO PAN, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Józef Szudy, członek rzecz. PAN

Prof. dr hab. Marek Żukowski, członek koresp. PAN

Komisja n. technicznych:
Prof. dr hab. Jan Kiciński, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Bożena Kostek, członek koresp. PAN

Prof. dr hab. Henryk Krawczyk, członek koresp. PAN

Komisja n. medycznych:
Prof. dr hab. Janusz Limon, członek rzecz. PAN
Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Jacek Witkowski
 
Uroczyste wręczenie Nagród w siedzibie Oddziału, 15 czerwca 2022 r.:

(fot. Błażej Maziarz)