Zgodnie z postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku (Uchwała nr 2/2021 z dn. 24 maja 2021 r.), a następnie z decyzją Prezesa PAN, na podstawie rekomendacji Komisji oceniających zgłoszone prace, LAUREATAMI Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2020 r. zostają:
 

I. w zakresie nauk humanistycznych i społecznych:

dr Jacek Wałdoch (Uniwersytet Gdański) za publikację:

Zarząd komisaryczny w wielkich miastach II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-prawne. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020

Wyróżnienia otrzymują:
1. dr Marta Noińska (Uniwersytet Gdański)
2. dr Katarzyna Rembacka (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie)
 

II. w zakresie nauk biologicznych i rolniczych:

dr Lidia Sworobowicz (Uniwersytet Gdański) za publikację:

Lasting through the ice age: The role of the proglacial refugia in the maintenance of genetic diversity, population growth, and high dispersal rate in a widespread freshwater crustacean. Freshwater Biology 65 (2020)

Wyróżnienia otrzymują:
1. dr Agata Motyka-Pomagruk (Uniwersytet Gdański)
2. mgr inż. Joanna Pilch (Politechnika Gdańska)
 

III. w zakresie nauk ścisłych i o Ziemi:

mgr Magdalena Miodyńska (Uniwersytet Gdański) za publikację:

Urchin-like TiO2 structures decorated with lanthanide-doped Bi2S3 quantum dots to boost hydrogen photogeneration performance. Applied Catalysis B: Environmental 272 (2020)

Wyróżnienia otrzymują:
1. mgr Maciej Mańko (Uniwersytet Gdański)
2. dr inż. Piotr Mironowicz (Uniwersytet Gdański)
 

IV. w zakresie nauk technicznych:

dr inż. Beata Zima (Politechnika Gdańska) za publikację:

Detection and size estimation of crack in plate based on guided wave propagation. Mechanical Systems and Signal Processing 142 (2020)

Wyróżnienie otrzymuje:
dr inż. Tomasz Ferenc (Politechnika Gdańska)
 

V. w zakresie nauk medycznych:

dr inż. Paweł Kwiatkowski (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie) za publikację:

Innate Immune Response against Staphylococcus aureus Preincubated with Subinhibitory Concentration of trans-Anethole. International Journal of Molecular Sciences 21 (2020)

Wyróżnienia otrzymują:
1. dr n. med. Wojciech Cytawa (Gdański Uniwersytet Medyczny)
2. dr inż. Dorota Iwaszkiewicz-Grześ (Gdański Uniwersytet Medyczny)
 

Wszystkim osobom, które zgłosiły swoją pracę do tegorocznej edycji Konkursu Oddziału PAN w Gdańsku dziękujemy, życząc dalszego rozwoju i wielu sukcesów w pracy naukowej!

LAUREATOM ORAZ WYRÓŻNIONYM SKŁADAMY WYRAZY UZNANIA ORAZ SERDECZNE GRATULACJE!

ZGŁOSZONE DO KONKURSU PRACE OCENIAŁY KOMISJE W SKŁADZIE:

Komisja n. humanistycznych i społecznych:
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG
Dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG

Dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Komisja n. biologicznych i rolniczych:
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, członek koresp. PAN

Prof. dr hab. Marcin Węsławski

Komisja n. ścisłych i o Ziemi:
Prof. dr hab. Leon Andrzejewski
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, członek koresp. PAN
Dr hab. Mirosława Ostrowska, prof. IO PAN, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Józef Szudy, członek rzecz. PAN

Prof. dr hab. Marek Żukowski, członek koresp. PAN

Komisja n. technicznych:
Prof. dr hab. Jan Kiciński, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Bożena Kostek, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Henryk Krawczyk, członek koresp. PAN

Prof. dr hab. Wiesław Ostachowicz, członek koresp. PAN

Komisja n. medycznych:
Prof. dr hab. Janusz Limon, członek rzecz. PAN
Prof. dr hab. Michał Markuszewski
Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Jacek Witkowski