Wykłady popularnonaukowe "Wszechnica PAN":
rzetelna wiedza naukowa, najwyższej klasy specjaliści!
 

Organizator - Oddział PAN w Gdańsku prezentuje następujace wykłady Wszechnicy PAN online, które można znaleźć na: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwo755PlV55VKnrHNXuETbwobcMYViYuY

cykl pt.: "ZDROWIE CZŁOWIEKA – NIEOCZYWISTE DANE":

1. "Nieklasyczne czynniki ryzyka chorób układu krążenia"

- prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, członek PAN - Gdański Uniwersytet Medyczny

2. "Od zapomnienia do leczenia, czyli jak fibryle amyloidowe wpływają na zdrowie człowieka"

- dr hab. Sylwia Rodziewicz - Motowidło, prof. UG - Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

3. "Czy wygramy walkę z rakiem? Moja wizja przyszłości onkologii"

- prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem - Gdański Uniwersytet Medyczny

4. "Zastosowanie nowych technologii w hodowli roślin - rośliny ulepszone genetycznie"
- prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed w Gdańsku 
 

cykl pt.: "ZDROWA CYWILIZACJA – ZDROWA NATURA":

1. "Nowe podejście w poszukiwaniu biomarkerów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i cywilizacyjnych"

- prof. dr hab. Bogusław Buszewski, członek PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2. „Wpływ ocieplenia klimatu na wędrowne ptaki"

- prof. dr hab. Włodzimierz Meissner, Uniwersytet Gdański

3. „Jak to mały fag może uratować świat"

- dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. IBiochemii i Biofizyki PAN