Wykłady popularnonaukowe "Wszechnica PAN":
rzetelna wiedza naukowa, najwyższej klasy specjaliści!
 

Organizator - Oddział PAN w Gdańsku prezentuje następujace wykłady Wszechnicy PAN online, które można znaleźć na: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwo755PlV55VKnrHNXuETbwobcMYViYuY

cykl pt.: "ZDROWIE CZŁOWIEKA – NIEOCZYWISTE DANE":

1. "Nieklasyczne czynniki ryzyka chorób układu krążenia"

- prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, członek PAN, Gdański Uniwersytet Medyczny

2. "Od zapomnienia do leczenia, czyli jak fibryle amyloidowe wpływają na zdrowie człowieka"

- dr hab. Sylwia Rodziewicz - Motowidło, prof. UG, Uniwersytet Gdański

3. "Czy wygramy walkę z rakiem? Moja wizja przyszłości onkologii"

- prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, Gdański Uniwersytet Medyczny

4. "Zastosowanie nowych technologii w hodowli roślin - rośliny ulepszone genetycznie"
- prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Uniwersytet Gdański / Gdański Uniwersytet Medyczny
 

cykl pt.: "ZDROWA CYWILIZACJA – ZDROWA NATURA", cz. I:

1."Nowe podejście w poszukiwaniu biomarkerów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i cywilizacyjnych"

- prof. dr hab. Bogusław Buszewski, członek PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2. „Wpływ ocieplenia klimatu na wędrowne ptaki"

- prof. dr hab. Włodzimierz Meissner, Uniwersytet Gdański

3. „Jak to mały fag może uratować świat"
- dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. IBB PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 

cykl pt.: "ZDROWA CYWILIZACJA – ZDROWA NATURA", cz. II:

1. "Higiena genomu a choroby nowotworowe”

- prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, Uniwersytet Gdański

2. „Od szczegółów do ogółu i o pamiętaniu o liściach, gdy podziwiamy las, czyli modelowanie wieloskalowe"

- prof. dr hab. Józef Adam Liwo, Uniwersytet Gdański

3. „Dlaczego współczesne ocieplenie klimatu stanowi zagrożenie?”

- prof. dr hab. Mirosław Miętus, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej