Zgodnie z postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku (Uchwała nr 4/2020 z dn. 13 maja 2020 r.), a następnie z decyzją Prezesa PAN, na podstawie rekomendacji Komisji oceniających zgłoszone prace, LAUREATAMI Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2019 r. zostają:

w zakresie nauk humanistycznych i społecznych:

dr AGNIESZKA BEDNAREK - BOHDZIEWICZ (Uniwersytet Gdański) za publikację:

Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2019

Wyróżnienia otrzymują:

dr KAROLINA GMEREK (Uniwersytet Szczeciński) oraz
mgr MATEUSZ KUBICKI (Instytut Pamięci Narodowej - Uniwersytet Gdański)
 

w zakresie nauk biologicznych i rolniczych:

lek. wet. MAGDALENA KULUS (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za publikację:

New Molecular Markers Involved in Regulation of Ovarian Granulosa Cell Morphogenesis, Development and Di_erentiation during Short-Term Primary In Vitro Culture-Transcriptomic and Histochemical Study Based on Ovaries and Individual Separated Follicles, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2019

Wyróżnienia otrzymują:

dr AGNIESZKA KACZMARCZYK - ZIEMBA (Uniwersytet Gdański) oraz
mgr IGOR OBUCHOWSKI (Uniwersytet Gdański - Gdański Uniwersytet Medyczny)
 

w zakresie nauk ścisłych i o Ziemi:

dr hab. KATHARINA BOGUSLAWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za publikację:

Targeting Doubly Excited States with Equation of Motion Coupled Cluster Theory Restricted to Double Excitations, JOURNAL OF CHEMICAL THEORY AND COMPUTATION 2019

Wyróżnienia otrzymują:

mgr AGNIESZKA GRAJEWSKA (Uniwersytet Gdański) oraz
mgr AGNIESZKA PIOTROWSKA-KIRSCHLING (Uniwersytet Morski w Gdyni)
 

w zakresie nauk technicznych:

mgr inż. ANETA BERA (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) za publikację:

Constant-Time Calculation of Zernike Moments for Detection with Rotational Invariance, IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 2019

Wyróżnienia otrzymują:

dr inż. PAWEŁ DĄBROWSKI (Uniwersytet Morski w Gdyni) oraz
mgr inż. RAFAŁ SZCZEPAŃSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 

w zakresie nauk medycznych:

dr n. med. MAGDALENA KOCZKOWSKA (Gdański Uniwersytet Medyczny) za publikację:

Expanding the clinical phenotype of individuals with a 3-bp in-frame deletion of the NF1 gene (c.2970_2972del): an update of genotype–phenotype correlation, GENETICS IN MEDICINE 2019

Wyróżnienia otrzymują:

dr n. med. JAROSŁAW DULSKI (Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz
dr inż. JOANNA FEDOROWICZ (Gdański Uniwersytet Medyczny)
 

Wszystkim osobom, które zgłosiły swoją pracę do tegorocznej edycji Konkursu Oddziału PAN w Gdańsku dziękujemy, życząc dalszego rozwoju i wielu sukcesów w pracy naukowej!

LAUREATOM ORAZ WYRÓŻNIONYM SKŁADAMY WYRAZY UZNANIA ORAZ SERDECZNE GRATULACJE!
 
ZGŁOSZONE DO KONKURSU PRACE OCENIAŁY KOMISJE W SKŁADZIE:
Komisja n. humanistycznych i społecznych:
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG
Dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG
Dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, członek koresp. PAN

Komisja n. biologicznych i rolniczych:
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, członek koresp. PAN

Prof. dr hab. Marcin Węsławski

Komisja n. ścisłych i o ziemi:
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, członek koresp. PAN
Dr hab. Mirosława Ostrowska, prof. IO PAN, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Józef Szudy, członek rzecz. PAN

Prof. dr hab. Marek Żukowski, członek koresp. PAN

Komisja n. technicznych:
Prof. dr hab. Jan Kiciński, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Bożena Kostek, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Henryk Krawczyk, członek koresp. PAN

Prof. dr hab. Wiesław Ostachowicz, członek koresp. PAN

Komisja n. medycznych:
Prof. dr hab. Janusz Limon, członek rzecz. PAN
Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Jacek Witkowski