Postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku (Uchwała nr 2/2019 z dn. 27 maja 2019 r.), zgodnie z rekomendacjami Komisji oceniających zgłoszone prace, LAUREATAMI Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2018 r. zostają:

w kat. nauk humanistyczno – społecznych:

dr Maria Głowacka (Uniwersytet Szczeciński) za książkę:

Kobieca proza science – fiction w Polsce – teoria trzech kręgów, WYDAWN. UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 2018

Wyróżnienia otrzymują:
dr Katarzyna Kręglewska - Powązka (Uniwersytet Gdański),
dr Adam Marszk (Politechnika Gdańska)
 

w kat. nauk biologicznych i rolniczych:

mgr inż. Andrzej Dubiel (Uniwersytet Gdański - Gdański Uniwersytet Medyczny) za publikację:

ClpAP protease is a universal factor that activates the parDE toxin-antitoxin system from a broad host range RK2 plasmid, SCIENTIFIC REPORTS 2018

Wyróżnienia otrzymują:
dr inż. Łukasz Łopusiewicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie),
mgr Agata Motyka – Pomagruk (Uniwersytet Gdański - Gdański Uniwersytet Medyczny)
 

w kat. nauk ścisłych i o Ziemi:

dr inż. Justyna Płotka - Wasylka (Politechnika Gdańska) za publikację:

A new tool for the evaluation of the analytical procedure: Green Analytical Procedure Index, TALANTA 2018

Wyróżnienia otrzymują:
mgr Karolina Gębka (Uniwersytet Gdański),
dr inż. Piotr Mironowicz (Politechnika Gdańska)
 

w kat. nauk technicznych:

dr inż. Rohan Soman (Instytut Maszyn Przepływowych PAN) za publikację:

A two-step damage assessment method based on frequency spectrum change in a scaled wind turbine tripod with strain rosettes, MARINE STRUCTURES 2018

Wyróżnienia otrzymują:
dr inż. Jacek Tomków (Politechnika Gdańska),
mgr inż. Łukasz Zedler (Politechnika Gdańska)
 

w kat. nauk medycznych:

mgr Karolina Pierzynowska (Uniwersytet Gdański) za publikację:
Correction of Huntington’s Disease Phenotype by GenisteinInduced Autophagy in the Cellular Model,

NEUROMOLECULAR MEDICINE 2018

Nie przyznano wyróżnień w tej kategorii.

Wszystkim osobom, które zgłosiły swoją pracę do tegorocznej edycji Konkursu Oddziału PAN w Gdańsku dziękujemy, życząc dalszego rozwoju i wielu sukcesów w pracy naukowej!

LAUREATOM ORAZ WYRÓŻNIONYM SKŁADAMY WYRAZY UZNANIA ORAZ SERDECZNE GRATULACJE!
 
ZGŁOSZONE DO KONKURSU PRACE OCENIAŁY KOMISJE W SKŁADZIE:
Komisja n. humanistyczno-społecznych:
Prof. UG, dr hab. Monika Bąk
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski

Prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska

Komisja n. biologicznych i rolniczych:
Prof. dr hab. Roman Kaliszan, ś.p., członek rzecz. PAN
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, członek koresp. PAN

Komisja n. ścisłych i o ziemi:
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, członek koresp.PAN
Prof. dr hab. Piotr Kowalik, członek koresp. PAN

Prof. dr hab. Józef Szudy, członek rzecz. PAN

Komisja n. technicznych:
Prof. dr hab. Jan Kiciński, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Eugeniusz Kozaczka, członek koresp. PAN

Prof. dr hab. Henryk Krawczyk, członek koresp. PAN

Komisja n. medycznych:
Prof. dr hab. Janusz Limon, członek rzecz. PAN
Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz, członek koresp. PAN
Prof. dr hab. Jarosław Sławek
 
Uroczyste wręczenie Nagród w siedzibie Oddziału, 14 czerwca 2019 r.:

(fot. Błażej Maziarz)