Postanowieniem Kapituły Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Gdańsku im. Elżbiety Koopman Heweliusz za rok 2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. Laureatką Konkursu została prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nagroda została przyznana za wybitne osiągnięcie naukowe z dziedziny astronomii, dotyczące „wyjaśnienia procesu powstawania rezonansów ruchu średniego w układach planetarnych oraz określenia wpływu rezonansów na stabilność układów planetarnych w długich skalach czasowych”.

Wszystkim Kandydatkom, które zgłosiły swoje osiągniecie do tegorocznej edycji Konkursu DZIĘKUJEMY, życząc dalszego rozwoju i wielu sukcesów w pracy naukowej!
LAUREATCE NAGRODY SKŁADAMY WYRAZY UZNANIA ORAZ SERDECZNE GRATULACJE!