Postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku (Uchwała nr 2/2018 z dn. 29 maja 2018 r.), zgodnie z rekomendacjami Komisji oceniających zgłoszone prace, LAUREATAMI Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2017 r. zostają:

W KAT. NAUK BIOLOGICZNO - ROLNICZYCH:

dr Marta Potrykus (Uniwersytet Gdański-Gdański Uniwersytet Medyczny) za publikację:

Interplay of classic Exp and specific Vfm quorum sensing systems on the phenotypic features of Dickeya solani strains exhibiting different virulence levels.

MOLECULAR PLANT PATHOLOGY 2017

Wyróżnienia otrzymują:

1/ mgr inż. Dorota Garwolińska (Politechnika Gdańska)
2/ mgr inż. Monikaben Padariya (Politechnika Gdańska)
 

W KAT. NAUK HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNYCH:

dr hab. Katarzyna Szalewska (Uniwersytet Gdański) za książkę:

Urbanalia - miasto i jego teksty. Humanistyczne studia miejskie.

SŁOWO, OBRAZ, TERYTORIA 2017

Wyróżnienia otrzymują:

1/ dr Jakub Lipski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
2/ dr Michalina Petelska (Uniwersytet Gdański)
 

W KAT. NAUK MEDYCZNYCH:

dr Łucja Bieleninik (Uniwersytet Gdański) za publikację:

Effects of Improvisational Music Therapy vs Enhanced Standard Care on Symptom Severity Among  Children With Autism Spectrum Disorder. The TIME-A Randomized Clinical Trial.

JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2017

Wyróżnienie otrzymuje:

mgr Ewelina Barcińska (Gdański Uniwersytet Medyczny)
 

W KAT. NAUK ŚCISŁYCH I O ZIEMI:

mgr Agnieszka Jędruch (Uniwersytet Gdański) za publikację:

Mercury in suspended matter of the Gulf of Gdańsk: origin, distribution and transport at the landsea interface.

MARINE POLLUTION BULLETIN 2017

Wyróżnienia otrzymują:

1/ mgr Magdalena Kuleta (Uniwersytet Szczeciński)
2/ dr inż. Piotr Mironowicz (Politechnika Gdańska)
 

W KAT. NAUK TECHNICZNYCH:

mgr Tomasz Wasilewski (Gdański Uniwersytet Medyczny) za publikację:

Prospects of ionic liquids application in electronic and bioelectronic nose instruments.

TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 2017

Wyróżnienia otrzymują:

1/ dr inż. Barbara Świtała (Instytut Budownictwa Wodnego PAN)
2/ dr inż. Sebastian Wachowski (Politechnika Gdańska)
 
Wszystkim osobom, które zgłosiły swoją pracę do tegorocznej edycji Konkursu Oddziału PAN w Gdańsku DZIĘKUJEMY, życząc dalszego rozwoju i wielu sukcesów w pracy naukowej!
LAUREATOM ORAZ WYRÓŻNIONYM SKŁADAMY WYRAZY UZNANIA ORAZ SERDECZNE GRATULACJE!
 

Zgłoszone do Konkursu prace oceniały Komisje w składzie:

Komisja nauk biologiczno - rolniczych *:

Prof. Roman Kaliszan, członek rzecz. PAN

Dr hab. Monika Kędra, Prof. IO PAN

Prof. Grzegorz Węgrzyn, członek koresp. PAN

*do Konkursu w tej kategorii zakwalifikowało się 11 zgłoszeń

Komisja nauk humanistyczno - społecznych*:

Prof. Ryszard Horodecki, członek koresp. PAN

Prof. Maria Mendel

Prof. Cezary Obracht - Prondzyński

*do Konkursu w tej kategorii zakwalifikowało się 6 zgłoszeń

Komisja nauk medycznych*:

Dr hab. Bartosz Karaszewski, prof. GUMed

Prof. Krzysztof Narkiewicz, członek koresp. PAN

*do Konkursu w tej kategorii zakwalifikowało się 8 zgłoszeń

Komisja nauk ścisłych i o ziemi*:

Prof. Piotr Kowalik, członek koresp. PAN

Prof. Janusz Pempkowiak, członek koresp. PAN

Prof. Józef Szudy, członek koresp. PAN

*do Konkursu w tej kategorii zakwalifikowały się 12 zgłoszeń

Komisja nauk technicznych*:

Prof. Jan Kiciński, członek koresp. PAN

Prof. Eugeniusz Kozaczka, członek koresp. PAN

Prof. Henryk Krawczyk, członek koresp. PAN

*do Konkursu w tej kategorii zakwalifikowało się 14 zgłoszeń

 Razem do Konkursu zakwalifikowało się 51 zgłoszeń

 

Uroczyste wręczenie Nagród w siedzibie Oddziału, 18 czerwca 2018 r.:

(fot. Błażej Maziarz)