WIOSNNA SESJA 2019
Komisji Prawa Morskiego Oddziału PAN w Gdańsku

1 marca 2019 r.

W dniu 1 marca 2019 r. w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku odbyła się sesja plenarna Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk (KPM PAN). Spotkanie otworzyła przewodnicząca Komisji dr hab. Dorota Pyć, prof. nadzw., która po powitaniu przybyłych na posiedzenie osób przedstawiła sprawozdanie z działalności KPM PAN za lata 2015-2018. W związku z upływem kadencji, przeprowadzono również wybory prezydium Komisji na kolejną kadencję 2019-2022.

W skład Prezydium na nową kadencję KPM PAN zostali wybrani:

dr hab. Dorota Pyć, prof. nadzw. - przewodnicząca (Katedra Prawa Morskiego WPiA UG)

prof. zw. dr hab. Andrzej Makowski - wiceprzewodniczący (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AM)

dr Magdalena Adamowicz – członek Prezydium (Katedra Prawa Morskiego WPiA UG)

dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska - członek Prezydium (Zakład Prawa Morskiego WPiA UMK)

mgr Jakub Puszkarski - Sekretarz Komisji (Katedra Prawa Morskiego WPiA UG)

Podczas sesji wygłoszone zostały dwa referaty poświęcone współczesnym problemom prawa morskiego. Pierwszy referat pt. „Międzynarodowy system prawa bezpieczeństwa morskiego” wygłosiła dr Justyna Nawrot (Katedra Prawa Morskiego WPiA UG), natomiast drugi pt. „Ship manager - nowy podmiot prawa morskiego. Wybrane aspekty.” wygłosił dr Cezary Łuczywek (Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego). Oba referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem, co zaowocowało ożywioną dyskusją. W sesji wzięli udział pracownicy naukowo-dydaktyczni naszego Wydziału: prof. UG, dr hab. Monika Tomaszewska (Katedra Prawa Pracy WPiA UG), i dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska (Katedra Prawa Morskiego WPiA UG), a także dr hab. Wojciech Adamczak (emerytowany Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG). W sesji wzięli również udział doktoranci w Katedrze Prawa Morskiego WPiA UG: mgr Aleksandra Koska-Legieć i mgr Jan Buławski.

IMG 20190301 150345 3

1 marca 2019 r., członkowie Komisji Prawa Morskiego zgromadzeni na sesji wiosennej w Oddziale PAN w Gdańsku

 
WIOSNNA SESJA 2018
Komisji Prawa Morskiego Oddziału PAN w Gdańsku

15 czerwca 2018 r.

W dniu 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku odbyła się wiosenna sesja naukowa Komisji Prawa Morskiego PAN. Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Komisji dr hab. Dorota Pyć, prof. nadzw. Pani Profesor Dorota Pyć w części dotyczącej komunikatów poinformowała członków Komisji i innych uczestników spotkania o realizowanym przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Instytutem Morskim oraz partnerami z Niemiec, Szwecji, Danii i Litwy projekcie międzynarodowym pod nazwą "SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance" w ramach Programu Interreg South Baltic 2014-2020. Więcej o projekcie - pobierz

Podczas posiedzenia Komisji dr hab. Marcin Kałduński z Katedry Prawa Międzynarodowego WPiA UMK wygłosił  referat pt. "Wykorzystanie nieożywionych zasobów naturalnych zewnętrznego szelfu kontynentalnego w świetle art. 82 Konwencji o prawie morza", a dr Magdalena Adamowicz z Katedry Prawa Morskiego WPiA UG przedstawiła referat pt. "Skutki wdrożenia deregulacji przepisów gospodarczych i ich wpływ na rozwój polskich portów morskich".

Ważną częścią spotkania była również informacja o zakończeniu prac nad projektem nowego Kodeksu Morskiego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Morskiego oraz o jego podstawowych założeniach, przekazana przez dr hab. Marię Dragun-Gertner, prof. nadzw., przewodniczącą Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego.

Wiosenna sesja KPM 2018

15 czerwca 2018 r., członkowie Komisji Prawa Morskiego zgromadzeni na sesji wiosennej w Oddziale PAN w Gdańsku

 
UROCZYSTA SESJA
Komisji Prawa Morskiego Oddziału PAN w Gdańsku

24 listopada 2017 r.

W siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, w dniu 24 listopada 2017 r., odbyła się jesienna sesja naukowa Komisji Prawa Morskiego PAN (KPM PAN) – z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin i w uznaniu autorytetu oraz wybitnego dorobku naukowego Pana Profesora Janusza Gilasa – założyciela i pierwszego przewodniczącego KPM PAN. Obrady prowadziła przewodnicząca KPM PAN Dorota Pyć, kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG. Sylwetkę Jubilata przedstawiła Pani prof. nadzw. dr hab. Maria Dragun-Gertner. Referaty wygłosili: Pan Profesor Janusz Symonides „Prawo morza wobec wyzwań XXI wieku”, Pan Profesor Cezary Mik „Argumentacja ekonomiczna w międzynarodowych sporach morskich”, Pan Profesor Zdzisław Brodecki „Kosmos a morze” oraz Pani dr hab. Dorota Pyć prof. nadzw. „Międzynarodowe standardy żeglugi morskiej – implementacja i wykonywanie”. Uroczysta sesja KPM PAN zaowocowała interesującą dyskusją naukową. Uczestniczyli w niej naukowcy oraz prawnicy-praktycy specjalizujący się w prawie morza i w prawie morskim.

posiedzenie KomisjiPM 24XI2017

24 listopada 2017 r., członkowie Komisji Prawa Morskiego zgromadzeni na uroczystej sesji w Oddziale PAN w Gdańsku