Postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku (Uchwała nr 4/2017 z dn. 30 maja 2017 r.), zgodnie z rekomendacjami Komisji oceniających zgłoszone prace, LAUREATAMI Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2016 r. zostają:

W KAT. NAUK BIOLOGICZNO - ROLNICZYCH:

 mgr Agnieszka Kłosowska (Uniwersytet Gdański) za publikację:

Adenosine diphosphate restricts the protein remodeling activity of the Hsp104 chaperone to Hsp70 assisted disaggregation; eLife 2016

Wyróżnienie otrzymuje:
dr inż. Weronika Hewelt – Belka (Politechnika Gdańska)
 

W KAT. NAUK HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNYCH:

mgr Tomasz Sińczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za książkę:

Wojny cesarstwa rzymskiego z Iranem Sasanidów w latach 226 – 363; Napoleon V 2016

Wyróżnienia otrzymują:
1/ dr Julia Możdżeń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
2/ mgr Łukasz Remisiewicz (Uniwersytet Gdański)
 

W KAT. NAUK MEDYCZNYCH:

dr n. med. Piotr Adamski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za publikację:

Morphine delays and attenuates ticagrelor exposure and action in patients with yocardial infarction: the randomized, double-blind, placebo-controlled IMPRESSION trial; European Heart Journal 2016

Wyróżnienie otrzymuje:
mgr Barbara Kutryb – Zając (Gdański Uniwersytet Medyczny)
 

W KAT. NAUK ŚCISŁYCH I O ZIEMI:

dr Paweł Pomastowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za publikację:

Silver-Lactoferrin Nanocomplexes as a Potent Antimicrobial Agent; Journal of the American Chemical Society 2016

Wyróżnienia otrzymują:
1/ mgr Mateusz Kogut (Politechnika Gdańska),
2/ dr inż. Patrycja Stefańska (Politechnika Gdańska)
 

W KAT. NAUK TECHNICZNYCH:

dr inż. Agnieszka Lazarowska (Akademia Morska w Gdyni) za publikację:

A new deterministic approach in a decision support system for ship’s trajectory planning; Expert Systems With Applications, Elsevier 2016

Wyróżnienia otrzymują:
1/ dr inż. Mikołaj Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska),
2/ mgr inż. Kacper Szymański (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

 

Wszystkim osobom, które zgłosiły swoją pracę do tegorocznej edycji
Konkursu Oddziału PAN w Gdańsku
DZIĘKUJEMY,

życząc dalszego rozwoju i wielu sukcesów w pracy naukowej!

 
LAUREATOM ORAZ WYRÓŻNIONYM SKŁADAMY
WYRAZY UZNANIA ORAZ SERDECZNE GRATULACJE!
 

Zgłoszone do Konkursu prace oceniały Komisje w składzie:

Komisja nauk biologiczno - rolniczych *:

Prof. Roman Kaliszan, członek rzecz. PAN

Prof. Piotr Kowalik, członek koresp. PAN

Prof. Grzegorz Węgrzyn, członek koresp. PAN

*do Konkursu w tej kategorii zakwalifikowało się 13 zgłoszeń

Komisja nauk humanistyczno - społecznych*:

Prof. Józef Borzyszkowski, członek koresp. PAU

Prof. Ryszard Horodecki, członek koresp. PAN

Prof. Jerzy Limon, członek koresp. PAN

*do Konkursu w tej kategorii zakwalifikowało się 30 zgłoszeń

Komisja nauk medycznych*:

Dr hab. Bartosz Karaszewski, prof. GUMed

Prof. Janusz Limon, członek rzecz. PAN

Prof. Krzysztof Narkiewicz, członek koresp. PAN

*do Konkursu w tej kategorii zakwalifikowało się 13 zgłoszeń

Komisja nauk ścisłych i o ziemi*:

Prof. Bogusław Buszewski, członek koresp. PAN

Prof. Stanisław Massel, członek rzecz. PAN

Prof. Janusz Pempkowiak, członek koresp. PAN

Prof. Józef Szudy, członek koresp. PAN

*do Konkursu w tej kategorii zakwalifikowały się 34 zgłoszenia

Komisja nauk technicznych*:

Prof. Henryk Krawczyk, członek koresp. PAN

Prof. Jarosław Mikielewicz, członek rzecz. PAN

Prof. Wiesław Ostachowicz, członek koresp. PAN

*do Konkursu w tej kategorii zakwalifikowało się 17 zgłoszeń

 Razem do Konkursu zakwalifikowało się 107 zgłoszeń

 
Uroczyste wręczenie Nagród w siedzibie Oddziału, 21 czerwca 2017 r.:

(fot. Katarzyna Kulczyńska)