Postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku (Uchwała nr 1/2016 z dn. 1 czerwca 2016 r.), zgodnie z rekomendacjami Komisji oceniających zgłoszone prace, LAUREATAMI Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2015 r. zostają:
 

W KAT. NAUK BIOLOGICZNO-ROLNICZYCH:

mgr Monika Rezulak (Uniwersytet Gdański) za publikację:

Natural C-independent expression of restriction endonuclease in a C protein-associated restriction-modification systmem; Nucleic Acids Research, 2015
 

W KAT. NAUK HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH:

mgr Roksana Blech (Uniwersytet Gdański) za książkę:

To i owo … . Szkice o Bolesławie Prusie; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
 

W KAT. NAUK MEDYCZNYCH:

dr Alicja Kuban - Jankowska (Gdański Uniwersytet Medyczny) za publikację:

Redox process is crucial for inhibitory properties of aurintricarboxylic acid against activity of YopH: virulence factor of Yersinia pestis; Oncotarget, 2015
 

W KAT. NAUK ŚCISŁYCH I O ZIEMI:

mgr Alicja Mikołajczyk (Uniwersytet Gdański) za publikację:

Zeta Potential for Metal Oxide Nanoparticles: A Predictive Model Developed by a Nano-Quantitative StructureProperty Relationship Approach; Chemistry of Materials (ACS), 2015
 

W KAT. NAUK TECHNICZNYCH:

dr Krzysztof Czarnecki (Politechnika Gdańska) za publikację:

The instantaneous frequency rate spectrogram; Mechanical Systems and Signal Processing, 2015

 
Ponadto WYRÓŻNIENIA w Konkursie otrzymują:

W KAT. NAUK BIOLOGICZNO-ROLNICZYCH:

mgr Sławomir Nowak (Uniwersytet Gdański)

mgr Monikaben Padariya (Politechnika Gdańska)

 

W KAT. NAUK MEDYCZNYCH:

dr Natalia Buda (Gdański Uniwersytet Medyczny)

 

W KAT. NAUK ŚCISŁYCH I O ZIEMI:

mgr Piotr Ćwikliński (Uniwersytet Gdański)

mgr Łukasz Kubik (Gdański Uniwersytet Medyczny)

 

W KAT. NAUK TECHNICZNYCH:

dr Ewa Głowińska (Politechnika Gdańska)

dr Łukasz Skarżyński (Politechnika Gdańska)

Nie przyznano wyróżnienia w kat. nauk humanistyczno-społecznych
 
Wszystkim osobom, które zgłosiły swoją pracę do tegorocznej edycji
Konkursu Oddziału PAN w Gdańsku
DZIĘKUJEMY,
życząc dalszego rozwoju i wielu sukcesów w pracy naukowej!
 
LAUREATOM ORAZ WYRÓŻNIONYM SKŁADAMY
WYRAZY UZNANIA ORAZ SERDECZNE GRATULACJE!
 

Zgłoszone do Konkursu prace oceniały Komisje w składzie:

Komisja nauk biologiczno–rolniczych *:

Prof. Roman Kaliszan, członek rzecz. PAN

Prof. Piotr Kowalik, członek koresp. PAN

Prof. Janusz Limon, członek rzecz. PAN

*do Konkursu w tej kategorii zakwalifikowało się 11 zgłoszeń
 

Komisja nauk humanistyczno-społecznych*:

Prof. Józef Borzyszkowski, członek koresp. PAU

Prof. Ryszard Horodecki, członek koresp. PAN

Prof. Jerzy Limon, członek koresp. PAU

*do Konkursu w tej kategorii zakwalifikowało się 12 zgłoszeń
 

Komisja nauk medycznych*:

Dr hab. Bartosz Karaszewski, prof. GUMed

Prof. Krzysztof Narkiewicz, członek koresp. PAN

Prof. Grzegorz Węgrzyn, członek koresp. PAN

*do Konkursu w tej kategorii zakwalifikowało się 13 zgłoszeń
 

Komisja nauk ścisłych i o ziemi*:

Prof. Stanisław Massel, członek rzecz. PAN

Prof. Janusz Pempkowiak, członek koresp. PAN

Prof. Józef Szudy, członek koresp. PAN

*do Konkursu w tej kategorii zakwalifikowało się 15 zgłoszeń
 

Komisja nauk technicznych*:

Prof. Henryk Krawczyk, członek koresp. PAN

Prof. Jacek Marecki, członek rzecz. PAN

Prof. Jarosław Mikielewicz, członek rzecz. PAN

*do Konkursu w tej kategorii zakwalifikowało się 15 zgłoszeń

Razem do Konkursu zakwalifikowało się 66 zgłoszeń

 
Uroczyste wręczenie Nagród w siedziebie Oddziału, 22 czerwca 2016 r.:

(fot. Mirosław Mydlak)