Z dniem 15 stycznia 2024 r. Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku ogłasza IX edycję  
NAGRODY NAUKOWEJ ODDZIAŁU PAN W GDAŃSKU DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 

za 2023 rok.

WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRODY W SKRÓCIE:

 1. Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w zakresie nauk: 1) humanistycznych i społecznych, 2) biologicznych i rolniczych, 3) ścisłych i nauk o Ziemi, 4) technicznych, 5) medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze (UWAGA: NIE pracę przeglądową, w tym np. Review), które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.   

 2. Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 3. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. od 15 stycznia do 31 marca br.

 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31 maja br. na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl .

 5. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO:  4.000 zł brutto

UWAGA: wszystkie warunki przyznawania Nagrody określa:

 1. Regulamin Konkursu - pobierz
 2. Formularz zgłoszeniowy (dostępny od 15 stycznia), na który składają się:
 • Zgłoszenie - pobierz
 • Załącznik do Zgłoszenia (jeśli dotyczy!) - pobierz
 

JAK SKŁADAĆ WNIOSKI KONKURSOWE:

UWAGA: wnioski złożone niezgodnie z poniższą instrukcją NIE będą rozpatrywane!

 1. Pobierz Formularz zgłoszeniowy.

 2. Wypełnij go elektronicznie, a następnie wydrukuj.

 3. Na wydrukowanym Formularzu złóż swój podpis (kandydata).

 4. Zeskanuj podpisany Formularz w jednym pliku, w formacie PDF (nie JPG).

 5. Wniosek konkursowy, składający się z 2 plików PDF wymienionych poniżej, prześlij na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z adnotacją:
Przesyłam swoje zgłoszenie w Konkursie Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców w zakresie nauk (wymień, np.: medycznych).

Tytuł pracy: (podaj pełny tytuł)

Plik 1) z publikacją (pracą konkursową) należy nazwać (bez polskich znaków): Nazwisko_Imie_publikacja

Plik 2) z formularzem zgłoszeniowym należy nazwać (bez polskich znaków): Nazwisko_Imie_formularz
 
UWAGA: możliwe jest złożenie jedynie publikacji posiadającej PEŁNE DANE BIBLIOGRAFICZNE, tj. podające (w przypadku ukazania się publikacji w czasopiśmie):
 1. tytuł czasopisma, w którym ukazała się publikacja,
 2. nr tomu / woluminu powyższego czasopisma,
 3. rok opublikowania (tu: 2023),
 4. nadane numery stron (od - do) / nadany numer artykułu
 

POTWIERDZENIE REJESTRACJI WNIOSKU ZGŁOSZONEGO DO KONKURSU:

Zgłoszenie wniosku w Konkursie równoznaczne będzie z wyrażeniem zgody na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na liście osób, których wnioski zostały zakwalifikowane pod względem formalnym do Konkursu i oczekują na ocenę Komisji konkursowych. Lista ta zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl, w zakładce: REJESTRACJA - Wnioski 2024.
Lista aktualizowana jest na bieżąco, wraz z przyjmowaniem (rejestrowaniem) kolejnych zgłoszeń oraz zostanie zamknięta do 15 kwietnia br.
Zamieszczenie na liście imienia i nazwiska Kandydatki/a stanowi potwierdzenie przyjęcia wniosku do Konkursu; inny rodzaj potwierdzenia NIE jest stosowany.

W przypadku braku powyższego potwierdzenia (niepojawienia się nazwiska Kandydatki/a na liście) do 15 kwietnia br., prosimy o kontakt.

KONTAKT w sprawie Nagrody:

tel. 58 712 97 02

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.