JAN HEWELIUSZ, portret pędzla Daniela Schulza

NAGRODA NAUKOWA MIASTA GDAŃSKA IM. JANA HEWELIUSZA za wybitne osiągnięcia naukowe została ustanowiona przez Radę Miasta w 1987 roku z inicjatywy i na wniosek ówczesnego Przewodniczącego Oddziału PAN w Gdańsku - prof. Roberta Szewalskiego. Pierwszego laureata wyłoniono w roku 1988 i od tego czasu Nagroda przyznawana jest corocznie, ciesząc się prestiżem i uznaniem w lokalnym środowisku naukowym. Począwszy od 2001 roku Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych i społecznych. Zgodnie z regulaminem Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta na wniosek Kapituły Nagrody, która decyduje o wyborze laureatów. Kapitule, odbywającej swoje posiedzenia w Oddziale PAN w Gdańsku, przewodniczą Prezes Oddziału oraz Prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W jej skład wchodzą także Rektorzy państwowych wyższych uczelni Gdańska, Przedstawiciel niepublicznych uczelni wyższych, Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska oraz dotychczasowi Laureaci Nagrody. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się rokrocznie 28 stycznia w rocznicę urodzin Jana Heweliusza.
 

 PRZYZNIE NAGRODY IM. JANA HEWELIUSZA ZA 2014 ROK

W dniu 28 stycznia 2015 r. w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Naukowych Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2014. Laureatami nagrody zostali: w kategorii nauk humanistycznych i społecznych - PROF. DR HAB. MIECZYSŁAW NUREK z Uniwersytetu Gdańskiego oraz w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych - PROF. DR HAB. N. MED. KRZYSZTOF NARKIEWICZ z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek koresp. PAN oraz członek Oddziału PAN w Gdańsku.

Prof. Mieczysław Nurek otrzymał powyższą nagrodę za wkład w poznanie historii powszechnej XX wieku, w szczególności polityki mocarstw wobec krajów mniejszych – w tym Polski, prof. Krzysztof Narkiewicz - za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące poznania nowych mechanizmów wiążących zaburzenia oddechu podczas snu z chorobami układu krążenia.

Laudację na cześć prof. Krzysztofa Narkiewicza wygłosił prof. Janusz Limon, Prezes gdańskiego Oddziału PAN i Przewodniczący Kapituły przyznającej nagrodę w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych.

 

Oddział PAN w Gdańsku, obrady Kapituły przyznającej Nagrodę im. J. Heweliusza 2014 r.

 

Ratusz Głównego Miasta, uroczystość wręczenia Nagrody im. J. Heweliusza 2014, zgromadzeni goście

 

Laureaci Nagrody im. J. Heweliusza 2014 - prof. M. Nurek (po lewej) oraz prof. K. Narkiewicz (po prawej)

 

prof. J. Limon, Prezes Oddziału PAN w Gdańsku, laudacja na cześć Laureata, prof. K. Narkiewicza

 

Prof. Krzysztof Narkiewicz - Laureat Nagrody im. J. Heweliusza 2014, wraz z rodziną