PRZY ODDZIALE PAN W GDAŃSKU DZIAŁAJĄ NASTĘPUJĄCE KOMISJE NAUKOWE:

W GDAŃSKU:

  1. Komisja Akustyki
  2. Komisja Gospodarki Wodnej
  3. Komisja Medycyny Morskiej i Tropikalnej
  4. Komisja Mikrobiologii i Biotechnologii Morskiej
  5. Komisja Nauk Kosmicznych
  6. Komisja Prawa Morskiego

W SZCZECINIE:

  1. Komisja Informatyki
  2. Komisja Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej

REGULAMIN działalności Komisji - pobierz

Dorobek działalności komisji naukowych stanowią m. in. SPECJALISTYCZNE WYDAWNICTWA. 

AKTUALNIE UKAZUJĄ SIĘ:

                                    

wydawnictwo Komisji Prawa Morskiego                                   wydawnictwo Komisji Socjologii Morskiej    

 

 

wydawnictwo Komisji Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej     

                       

wydawnictwo                                                                                                                           

wydawnictwo Komisji Informatyki

                                                                          
Wraz z Polskim Forum Nawigacyjnym Oddział również uczestniczy w wydawaniu periodyku naukowego

"Annual of Navigation"