PRZY ODDZIALE PAN W GDAŃSKU DZIAŁAJĄ NASTĘPUJĄCE KOMISJE NAUKOWE:

W GDAŃSKU:

  1. Komisja Akustyki
  2. Komisja Gospodarki Wodnej
  3. Komisja Medycyny Morskiej i Tropikalnej
  4. Komisja Nauk Kosmicznych
  5. Komisja Prawa Morskiego

W SZCZECINIE:

  1. Komisja Ekosfery
  2. Komisja Informatyki
  3. Komisja Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej
  4. Komisja Nauk Medycznych
  5. Komisja Socjologii Morskiej

REGULAMIN działalności Komisji - pobierz

Dorobek działalności Komisji Naukowych stanowią m. in. SPECJALISTYCZNE WYDAWNICTWA. 

AKTUALNIE UKAZUJĄ SIĘ:

                                    

wydawnictwo Komisji Prawa Morskiego                                   wydawnictwo Komisji Socjologii Morskiej    

 

 

wydawnictwo Komisji Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej     

                       

wydawnictwo                                                                                                                           

wydawnictwo Komisji Informatyki

                                                                          
Wraz z Polskim Forum Nawigacyjnym Oddział również uczestniczy w wydawaniu periodyku naukowego

"Annual of Navigation"