PREZYDIUM ODDZIAŁU w kadencji 2023 - 2026:

Prezes:

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Wiceprezesi:

Prof. dr hab. Henryk Krawczyk

Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz

Członkowie Prezydium:

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Prof. dr hab. Jan Kiciński

Prof. dr hab. Janusz Limon

 

ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU:

WYDZIAŁ I Nauk Humanistycznych i Społecznych:
prof. dr hab. Bogdan Wojciszke czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Jerzy Zajadło czł. koresp. PAN
WYDZIAŁ II Nauk Biologicznych i Rolniczych:
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Maciej Żylicz
czł. rzecz. PAN
WYDZIAŁ III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi:
prof. dr hab. Bogusław Buszewski
czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Jerzy Dera czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. inż. Ryszard Horodecki czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec czł. koresp. PAN
dr hab., prof. IO PAN Mirosława Ostrowska czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Piotr Stepnowski czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Józef Szudy czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Andrzej Witkowski czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Aleksander Wolszczan
czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Marek Żukowski czł. koresp. PAN
WYDZIAŁ IV Nauk Technicznych:
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Bożena Kostek czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka czł. koresp. PAN 
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Jacek Marecki czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz
czł. koresp. PAN 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Wilde
czł. koresp. PAN 
WYDZIAŁ V Nauk Medycznych:
prof. dr hab. n. med. Janusz Limon czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz czł. koresp. PAN