PREZYDIUM ODDZIAŁU w kadencji 2019 - 2022:

Prezes:

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, członek koresp. PAN

Wiceprezesi:

Prof. dr hab. Henryk Krawczyk, członek koresp. PAN

Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz, członek koresp. PAN

Członkowie Prezydium:

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, członek koresp. PAN

Prof. dr hab. Jan Kiciński, członek koresp. PAN

Prof. dr hab. Janusz Limon, członek rzecz. PAN

 

ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU:

WYDZIAŁ I Nauk Humanistycznych i Społecznych:
prof. dr hab. Bogdan Wojciszke czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Jerzy Zajadło czł. koresp. PAN
WYDZIAŁ II Nauk Biologicznych i Rolniczych:
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Maciej Żylicz
czł. rzecz. PAN
WYDZIAŁ III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi:
prof. dr hab. Bogusław Buszewski
czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Jerzy Dera czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. inż. Ryszard Horodecki czł. rzecz. PAN
dr hab., prof. IO PAN Mirosława Ostrowska czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Józef Szudy czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Andrzej Witkowski czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Aleksander Wolszczan
czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Marek Żukowski czł. koresp. PAN
WYDZIAŁ IV Nauk Technicznych:
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Lech Kobyliński czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Bożena Kostek czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka czł. koresp. PAN 
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Jacek Marecki czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz
czł. koresp. PAN 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Wilde
czł. koresp. PAN 
WYDZIAŁ V Nauk Medycznych:
prof. dr hab. n. med. Stefan Angielski czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. n. med. Janusz Limon czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz czł. koresp. PAN