Prof. Stanisław Hueckel (po lewej) - Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Jednostek PAN Rejonu Gdańskiego oraz prof. Zbigniew Ciesielski (po prawej), z-ca Przewodniczącego; prezentacja koncepcji powstania Oddziału PAN w Gdańsku, 1979 r.
 

Oddział PAN w Gdańsku utworzono w 1980 roku. Zasięgiem swego oddziaływania obejmuje województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie. Oddział posiada także swoją filię w Szczecinie.

W skład Oddziału wchodzą członkowie krajowi PAN mający miejsce zamieszkania na tym terenie. Działalność naukowa Oddziału jest realizowana poprzez Komisje Naukowe, które uzupełniają działalność Komitetów Naukowych PAN o problemy istotne dla regionu. Komisje i zespoły służą doradztwem władzom regionalnym przy rozwiązywaniu konkretnych problemów gospodarczych i organizacyjnych.

Ważnym zadaniem Oddziału jest upowszechnianie wiedzy. We współpracy z Biurem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kultury oraz Nadbałtyckim Centrum Kultury Oddział organizuje publiczne wykłady popularnonaukowe, tzw. WSZECHNICĘ.

W 1988 roku z inicjatywy i na wniosek Oddziału władze miejskie w Gdańsku ustanowiły nagrodę naukową im. Jana Heweliusza, która zdobyła prestiż i uznanie w lokalnym środowisku naukowym. Kapitule przyznającą nagrodę przewodniczą Prezes Oddziału PAN w Gdańsku oraz Prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, a jej członkami są Rektorzy i Przedstawiciele szkół wyższych w Gdańsku, Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska oraz uprzedni Laureaci nagrody.

Na obszarze działalności Oddziału zlokalizowane są liczne szkoły wyższe, instytuty naukowe PAN oraz instytuty resortowe. Prezes Oddziału bierze również udział w pracach Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.

Oddział uczestniczy w kształtowaniu aktywnych środowisk naukowych poprzez inspirowanie współpracy uczelni wyższych z instytutami PAN, działającymi w regionie. Główne formy tej współpracy to badania naukowe wykonywane przez pracowników uczelni w instytutach PAN oraz zajęcia dydaktyczne, prowadzone w uczelniach przez pracowników PAN.

 (pobierz:) Oddział PAN w Gdańsku, Informator 2017