PREZYDIUM ODDZIAŁU w kadencji 2015 - 2018:

PREZES        

prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, czł. rzecz. PAN

 

WICEPREZESI

prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik, czł. koresp. PAN

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, czł. koresp. PAN
 

CZŁONKOWIE PREZYDIUM 

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, czł. koresp. PAN

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, czł. koresp. PAN

prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak, czł. koresp. PAN

prof. dr hab. Józef Szudy, czł. koresp. PAN
 
Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku. Od lewej na dole: prof. G. Węgrzyn, prof. J. Limon, prof. P. Kowalik; od lewej na górze: prof. J. Szudy, prof. J. Kiciński, prof. H. Krawczyk, prof. J. Pempkowiak (fot. Ewa Jarzembowska)
 

ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU:

WYDZIAŁ I Nauk Humanistycznych i Społecznych:
 
prof. dr hab. Jerzy Limon
czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Bogdan Wojciszke czł. rzecz. PAN
WYDZIAŁ II Nauk Biologicznych i Rolniczych:
 
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Maciej Żylicz
czł. rzecz. PAN
WYDZIAŁ III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi:
 
prof. dr hab. Bogusław Buszewski
czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Jerzy Dera czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. inż. Ryszard Horodecki czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Andrzej Skowroński czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Józef Szudy czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Andrzej Witkowski czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Aleksander Wolszczan
czł. koresp. PAN
WYDZIAŁ IV Nauk Technicznych:
 
prof. dr hab. inż. Michał Białko czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Lech Kobyliński czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Bożena Kostek czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka czł. koresp. PAN 
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Jacek Marecki czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski czł. koresp. PAN
prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz
czł. koresp. PAN 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Wilde
czł. koresp. PAN 
WYDZIAŁ V Nauk Medycznych:
 
prof. dr hab. n. med. Stefan Angielski czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Roman Kaliszan czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. n. med. Janusz Limon czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz czł. koresp. PAN