WIOSNNA SESJA
Komisji Prawa Morskiego Oddziału PAN w Gdańsku

15 czerwca 2018 r.

W dniu 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku odbyła się wiosenna sesja naukowa Komisji Prawa Morskiego PAN. Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Komisji dr hab. Dorota Pyć, prof. nadzw. Pani Profesor Dorota Pyć w części dotyczącej komunikatów poinformowała członków Komisji i innych uczestników spotkania o realizowanym przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Instytutem Morskim oraz partnerami z Niemiec, Szwecji, Danii i Litwy projekcie międzynarodowym pod nazwą "SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance" w ramach Programu Interreg South Baltic 2014-2020. Więcej o projekcie - pobierz

Podczas posiedzenia Komisji dr hab. Marcin Kałduński z Katedry Prawa Międzynarodowego WPiA UMK wygłosił  referat pt. "Wykorzystanie nieożywionych zasobów naturalnych zewnętrznego szelfu kontynentalnego w świetle art. 82 Konwencji o prawie morza", a dr Magdalena Adamowicz z Katedry Prawa Morskiego WPiA UG przedstawiła referat pt. "Skutki wdrożenia deregulacji przepisów gospodarczych i ich wpływ na rozwój polskich portów morskich".

Ważną częścią spotkania była również informacja o zakończeniu prac nad projektem nowego Kodeksu Morskiego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Morskiego oraz o jego podstawowych założeniach, przekazana przez dr hab. Marię Dragun-Gertner, prof. nadzw., przewodniczącą Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego.

Wiosenna sesja KPM 2018

Wiosenna sesja Komisji Prawa Morskiego w Oddziale PAN w Gdańsku

 
UROCZYSTA SESJA
Komisji Prawa Morskiego Oddziału PAN w Gdańsku

24 listopada 2017 r.

W siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, w dniu 24 listopada 2017 r., odbyła się jesienna sesja naukowa Komisji Prawa Morskiego PAN (KPM PAN) – z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin i w uznaniu autorytetu oraz wybitnego dorobku naukowego Pana Profesora Janusza Gilasa – założyciela i pierwszego przewodniczącego KPM PAN. Obrady prowadziła przewodnicząca KPM PAN Dorota Pyć, kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG. Sylwetkę Jubilata przedstawiła Pani prof. nadzw. dr hab. Maria Dragun-Gertner. Referaty wygłosili: Pan Profesor Janusz Symonides „Prawo morza wobec wyzwań XXI wieku”, Pan Profesor Cezary Mik „Argumentacja ekonomiczna w międzynarodowych sporach morskich”, Pan Profesor Zdzisław Brodecki „Kosmos a morze” oraz Pani dr hab. Dorota Pyć prof. nadzw. „Międzynarodowe standardy żeglugi morskiej – implementacja i wykonywanie”. Uroczysta sesja KPM PAN zaowocowała interesującą dyskusją naukową. Uczestniczyli w niej naukowcy oraz prawnicy-praktycy specjalizujący się w prawie morza i w prawie morskim.

posiedzenie KomisjiPM 24XI2017

Członkowie Komisji Prawa Morskiego zgromadzeni na uroczystej sesji 24.11.2017 r. w Oddziale PAN w Gdańsku