UROCZYSTA SESJA

Komisji Prawa Morskiego Oddziału PAN w Gdańsku

24 listopada 2017 r.

W siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, w dniu 24 listopada 2017 r., odbyła się jesienna sesja naukowa Komisji Prawa Morskiego PAN (KPM PAN) – z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin i w uznaniu autorytetu oraz wybitnego dorobku naukowego Pana Profesora Janusza Gilasa – założyciela i pierwszego przewodniczącego KPM PAN. Obrady prowadziła przewodnicząca KPM PAN Dorota Pyć, kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG. Sylwetkę Jubilata przedstawiła Pani prof. nadzw. dr hab. Maria Dragun-Gertner. Referaty wygłosili: Pan Profesor Janusz Symonides „Prawo morza wobec wyzwań XXI wieku”, Pan Profesor Cezary Mik „Argumentacja ekonomiczna w międzynarodowych sporach morskich”, Pan Profesor Zdzisław Brodecki „Kosmos a morze” oraz Pani dr hab. Dorota Pyć prof. nadzw. „Międzynarodowe standardy żeglugi morskiej – implementacja i wykonywanie”. Uroczysta sesja KPM PAN zaowocowała interesującą dyskusją naukową. Uczestniczyli w niej naukowcy oraz prawnicy-praktycy specjalizujący się w prawie morza i w prawie morskim.

 

posiedzenie KomisjiPM 24XI2017

Członkowie Komisji Prawa Morskiego zgromadzeni na uroczystej sesji 24.11.2017 r. w Oddziale PAN w Gdańsku