Lista osób, których wnioski zostały zakwalifikowane do Konkursu - edycja VI 2021 i oczekują na ocenę Komisji konkursowych:

Uwaga: na etapie dokonywania ocen Komisje zastrzegają sobie prawo do własnej, ponownej weryfikacji wniosku pod względem formalnym.

AKTUALIZACJA: (data)
 

Kat. n. humanistycznych i społecznych:

Kat. n. biologicznych i rolniczych:

Kat. n. ścisłych i o Ziemi:

Kat. n. technicznych:

Kat. n. medycznych:

 

DZIĘKUJEMY ZA ZŁOŻENIE SWOJEGO WNIOSKU!