AKTUALNOŚCI:
 

9 listopada 2017 r. (czwartek)

godz. 10.00 - 13.00

SEMINARIUM: 
Klaster Kosmiczny. Inteligentna Specjalizacja?

Zarządzaniem ryzykiem, finanse i ubezpieczenia w projektach kosmicznych.

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, sala konferencyjna

GŁÓWNY ORGANIZATOR: Komisja Nauk Kosmicznych Oddziału PAN w Gdańsku 

Szczegóły oraz program seminarium: pobierz
 
Seminar 9th November 2017:

Space Cluster. Intelligent Specialisation? Risk management, finance and insurance in space projects

English version: download


8 marca 2018 r. (czwartek)

godz. 10.00 - 13.00

KONFERENCJA: 

Kosmos a morze - na styku horyzontów

INSTYTUT OCEANOLOGII PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, sala konferencyjna

GŁÓWNY ORGANIZATOR: Komisja Nauk Kosmicznych Oddziału PAN w Gdańsku 

Szczegóły oraz program konferencji: pobierz