pan gdansk maziarz pl 002fot. Błażej Maziarz

 Z dniem 15 stycznia 2020 r. Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku ogłasza V edycję  
NAGRODY NAUKOWEJ ODDZIAŁU PAN W GDAŃSKU DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 

za 2019 rok

WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRODY W SKRÓCIE:

 1. Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w następujących pięciu zakresach: 1) nauk humanistycznych i społecznych, 2) nauk biologicznych i rolniczych, 3) nauk ścisłych i nauk o Ziemi, 4) nauk technicznych, 5) nauk medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze (UWAGA: NIE pracę przeglądową), które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.   

 2. Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 3. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. od 15 stycznia do 31 marca br.

 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31 maja br. na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl, a uroczyste wręczenie dyplomów laureatom odbywa się w miesiącu czerwcu.

 5. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO:  4.000 zł brutto

UWAGA: wszystkie warunki przyznawania Nagrody określa:

 • Formularz zgłoszeniowy (dostępny od 15 stycznia): pobierz
 

JAK SKŁADAĆ WNIOSKI KONKURSOWE:

UWAGA: wnioski złożone niezgodnie z poniższą instrukcją nie będą mogły być rozpatrywane!

 1. Pobierz Formularz zgłoszeniowy.

 2. Wypełnij go elektronicznie, a nastepnie wydrukuj.

 3. Na wydrukowanym Formularzu złóż swój podpis (kandydata).

 4. Zeskanuj podpisany Formularz w jednym pliku, w formacie PDF (nie JPG).

 5. Uzyskaj od wybranego, samodzielnego pracownika naukowego pisemną rekomendację swojej pracy konkursowej (max. 200 wyrazów) oraz zeskanuj ją w formcie PDF (nie JPG); rekomendacja NIE jest obowiązkowa, jest zalecana.

 6. Wniosek konkursowy, składający się z 3 plików PDF wymienionych poniżej, prześlij na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z adnotacją: Przesyłam swoje zgłoszenie w Konkursie Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców - kat. nauk (wymień, np.: medycznych)

Plik 1) z publikacją (pracą konkursową) należy nazwać (bez polskich znaków): Nazwisko_Imie_publikacja

Plik 2) z formularzem zgłoszeniowym należy nazwać (bez polskich znaków): Nazwisko_Imie_formularz

Plik 3) z rekomendacją należy nazwać (bez polskich znaków): Nazwisko_Imie_rekomendacja
 

UWAGA: POTWIERDZENIE REJESTRACJI WNIOSKU ZGŁOSZONEGO DO KONKURSU:

Zgłoszenie wniosku w Konkursie równoznaczne będzie z wyrażeniem zgody na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na liście osób, ktrórych wnioski zostały zakwalifikowane pod względem formalnym do Konkursu i oczekują na ocenę Komisji konkursowych. Lista ta zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl, pod linkiem: REJESTRACJA - Wnioski 2020.
Lista aktualizowna jest na bieżąco w odstępach co około 10 dni, wraz z przyjmowaniem (rejestrowaniem) kolejnych zgłoszeń oraz zostanie zamknięta 7 kwietnia br.
Zamieszczenie na liście imienia i nazwiska Kandydatki/a stanowi potwierdzenie przyjęcia wniosku do Konkursu.

W przypadku braku takiego potwierdzenia do 7 kwietnia br., prosimy o kontakt.

KONTAKT w sprawie Nagrody:

tel. 58 712 97 02

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.