PRZY ODDZIALE PAN W GDAŃSKU DZIAŁAJĄ NASTĘPUJĄCE KOMISJE NAUKOWE:

W GDAŃSKU:

  1. Komisja Gospodarki Wodnej Delty Wisły
  2. Komisja Historii Kultury i Sztuki Sopotu
  3. Komisja Medycyny Morskiej i Tropikalnej
  4. Komisja Nauk Kosmicznych
  5. Komisja Prawa Morskiego

W SZCZECINIE:

  1. Komisja Ekosfery
  2. Komisja Informatyki
  3. Komisja Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej
  4. Komisja Nauk Medycznych
  5. Komisja Socjologii Morskiej

Dorobek działalności Komisji Naukowych stanowią m. in. SPECJALISTYCZNE WYDAWNICTWA. 

AKTUALNIE UKAZUJĄ SIĘ:

                                    

wydawnictwo Komisji Prawa Morskiego                                   wydawnictwo Komisji Socjologii Morskiej    

 

 

wydawnictwo Komisji Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej     

                       

wydawnictwo                                                                                                                           

wydawnictwo Komisji Informatyki

                                                                          
Wraz z Polskim Forum Nawigacyjnym Oddział również uczestniczy w wydawaniu periodyku naukowego

"Annual of Navigation"