PRZY ODDZIALE PAN W GDAŃSKU DZIAŁAJĄ NASTĘPUJĄCE KOMISJE NAUKOWE:

W GDAŃSKU:

 1. Komisja Akustyki
 2. Komisja Gospodarki Wodnej Delty Wisły
 3. Komisja Historii Kultury i Sztuki Sopotu
 4. Komisja Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 5. Komisja Nauk Kosmicznych
 6. Komisja Prawa Morskiego

W SZCZECINIE:

 1. Komisja Ekosfery
 2. Komisja Informatyki
 3. Komisja Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej
 4. Komisja Nauk Medycznych
 5. Komisja Socjologii Morskiej

REGULAMIN działalności Komisji - pobierz

Dorobek działalności Komisji Naukowych stanowią m. in. SPECJALISTYCZNE WYDAWNICTWA. 

AKTUALNIE UKAZUJĄ SIĘ:

                                    

wydawnictwo Komisji Prawa Morskiego                                   wydawnictwo Komisji Socjologii Morskiej    

 

 

wydawnictwo Komisji Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej     

                       

wydawnictwo                                                                                                                           

wydawnictwo Komisji Informatyki

                                                                          
Wraz z Polskim Forum Nawigacyjnym Oddział również uczestniczy w wydawaniu periodyku naukowego

"Annual of Navigation"